Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów NO2,NOx,NO ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu na os. Armii Krajowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów dwutlenku azotu NO2, tlenków azotu NOX oraz tlenku azotu NO ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu na os. Armii Krajowej od dnia 10.04.2023 r. od godz. 16.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awari.


Dnia 24.04.2023 r. od. godz. 12.00 przywrócono wyniki pomiarów dwutlenku azotu NO2, tlenków azotu NOX oraz tlenku azotu NO  na stacji.