Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria chromatografu na stacji przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w związku z awarią analizatora BTX na stacji pomiarowej przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu został on wyłączony w dniu 11.04.2023 r. i obecnie nie są prowadzone pomiary benzenu, etylobenzenu, toluenu, o-ksylenu oraz m,p-ksylenu.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.