Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego - stacja w Koziegłowach

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników tlenków azotu ze stacji pomiarowej w Koziegłowach spowodowany jest awarią urządzenia pomiarowego. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.