Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów BTX na stacji przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w dniu 18.04.2023 r. zostały wznowione pomiary BTX (benzen, etylobenzen, toluen, o-ksylen oraz m,p-ksylen) na stacji pomiarowej przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu.