Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o ryzyku wystąpienia w 2023 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa podkarpackiego.