Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10

ze stacji monitoringu jakości powietrza w Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej wykazała w dniu 21.04.2023 r.

przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.