Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacjach pomiarowych w Gajewie i w Parzniewicach w dniu 24-04-2023 r.

W dniu 24.04.2023 r. awarii uległ system łączności na automatycznych stacjach pomiarowych w Gajewie (około godz. 18.00) oraz w Parzniewicach (około godz. 23.00).

Po usunięciu awarii dane będą znowu dostępne.