Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w roku 2023 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.