Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów docelowych substancji w powietrzu w 2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze miasta Łomża i okolic.

Powiadomienie można pobrać z poniższego załącznika.