Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w pomiarach pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Czerniawie

Informujemy, że z powodu prac serwisowych pyłomierza na stacji w Czerniawie, wyniki pomiarów nie będą dostępne przez kilka dni.

O wznowieniu pomiarów poinformujemy w możliwie najszybszym terminie.