Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza na stacji w Czerniawie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu awarii pyłomierza na stacji pomiarowej w Czerniawie, brak jest wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej.

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.