Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu awarii pyłomierza na stacji pomiarowej we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 nie są dostępne na stronie internetowej .

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.