Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji pomiarowej we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej

Informujemy, że wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)