Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji w Nowej Rudzie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu prac serwisowych na stacji w Nowej Rudzie, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 nie będą się wyświetlały na stronie.

O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.