Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Muszynie

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Muszynie, Aleja Zdrojowa, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.