Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji pomiarowej w Kłodzku

Informujemy, że wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza w Kłodzku

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)