Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji pomiarowej w Osieczowie

Informujemy, że wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza w Osieczowie.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)