Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji w Strzegomiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu prac serwisowych na stacji w Strzegomiu, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 nie będą się wyświetlały na stronie.

O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.