Główny inspektorat ochrony środowiska
Jakość powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko – pomorskim w sezonie grzewczym 2022/2023 na tle pięciu wcześniejszych sezonów

Sezon grzewczy 2022/2023 już za nami. Warto przyjrzeć się wynikom  państwowego monitoringu środowiska, realizowanego na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie jakości powietrza atmosferycznego.

Do oceny wybrano okres od 15 września do 15 kwietnia. Dane z sezonu 2022/2023 porównano z wynikami pomiarów z pięciu wcześniejszych analogicznych okresów. Wykorzystano wyniki pomiarów ze wszystkich automatycznych stanowisk pomiarowych w województwie. W bieżącym roku liczba stanowisk wynosi: dwutlenku siarki – 6, pyłu zawieszonego PM2,5 – 6, a pyłu zawieszonego PM10 – 11.

Analiza średnich wartości stężeń trzech analizowanych zanieczyszczeń (dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM2,5 i pyłu zawieszonego PM10) wskazuje na bardzo korzystną sytuację w sezonie grzewczym 2022/2023 na tle poprzednich pięciu sezonów grzewczych. Istotne jest to, że stężenia średnie pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 są w analizowanym okresie najniższe w wieloleciu. Niewątpliwie przyczyniła się do tego  korzystna z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza sytuacja meteorologiczna.

Według IMGW-PIB (miesięczne biuletyny Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej) poszczególne miesiące sezonu grzewczego 2022/2023 zostały ocenione jako: wrzesień 2022 r. - „bardzo chłodny”, październik 2022 r. - „ekstremalnie ciepły”, listopad i grudzień 2022 r. - „normalne termicznie”, styczeń 2023 r. - „ekstremalnie ciepły”, luty 2023 r. - „lekko ciepły”, marzec 2023 r. - „ciepły”, a kwiecień 2023 r. - „chłodny” (według kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych, biorąc pod uwagę średnią temperaturę dla Polski).

Na stacji IMGW-PIB w Toruniu anomalię ujemną w całym sezonie grzewczym 2022/2023 uzyskał jedynie miesiąc wrzesień 2022 r. (-1,1°C), natomiast pozostałe miesiące miały anomalię dodatnią, przy czym największą wyróżnił się styczeń 2023 r. (+5,1°C).

W styczniu 2023 r. absolutna minimalna temperatura powietrza była bardzo wysoka, ponieważ wyniosła aż -3,6°C.