Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów ozonu na stacji pomiarowej w Osieczowie

Informujemy, że po usunięciu awarii ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Osieczowie wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)