Główny inspektorat ochrony środowiska
Usunięcie awarii na stacji w Czerniawie

Informujemy, że usunięto awarię  na stacji monitoringu jakości powietrza w Czerniawie.  Wyniki pomiarów dostępne są już na Portal GIOŚ "Jakość powietrza"  (http://powietrze.gios.gov.pl/)