Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji w Dzierżoniowie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu prac serwisowych na stacji w Dzierżoniowie, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 nie będą się wyświetlały na portalu.

O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.