Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego

Informujemy, że na stacji monitoringu jakości powietrza w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego od 22 czerwieca 2023 roku zostały wznowione pomiary  pyłu zawieszonego PM10.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ