Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10

Analiza wyników pomiarów arsenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej i w Głogowie przy ul. Wita Stwosza za okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia w roku 2023 średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu na terenie:  miasta Głogów i miasta Legnica (stężenie powyżej 6 ng/m3).