Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych w: Legnicy al. Rzeczpospolitej, Wałbrzychu ul. Wysockiego, Jeleniej Górze ul. Sokoliki, Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego, Nowej Rudzie ul. Jeziorna, Oławie ul. Żołnierzy Armii Krajowej, Szczawnie-Zdroju ul. Kolejowa, Polanicy-Zdroju al. Zwycięzców, za okres od 1.05.2022 r. do 30.04.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: lwóweckiego, kłodzkiego, oławskiego, wałbrzyskiego, m. Legnica, m. Wałbrzych, m.  Jelenia Góra.