Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie prac serwisowych na stacji w Dzierżoniowie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że zakończono prace serwisowe na stacji w Dzierżoniowie.  Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 już wkrótce będą dostępne na portalu (http://powietrze.gios.gov.pl/) .