Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji w Wałbrzychu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczną się prace serwisowe na stacji monitoringu jakości powietrza w Wałbrzychu.  Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 nie będą się wyświetlały na portalu.

O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.