Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie prac serwisowych na stacji w Wałbrzychu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że zakończono prace serwisowe na stacji w Wałbrzychu. 

Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 już wkrótce będą dostępne na portalu (http://powietrze.gios.gov.pl/) .