Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Chełmie przy ul. Połanieckiej

Informujemy, że w związku z awarią na stacji w Chełmie przy ul. Połanieckiej nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10.
Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii. Przepraszamy za utrudnienia.