Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Trzebini.

Informujemy, że brak pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Trzebini spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie jak najkrótszym czasie.