Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.