Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej

Informujemy, że na stacji monitoringu jakości powietrza w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej od 25 lipca 2023 roku zostały wznowione pomiary  pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ozonu O3.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ