Główny inspektorat ochrony środowiska
Usunięcie awarii na stacji w Kłodzku

Informujemy, że usunięto awarię  na stacji monitoringu jakości powietrza w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8.

Wyniki pomiarów pomiarów są dostępne na portalu GIOŚ "Jakość powietrza"  (http://powietrze.gios.gov.pl/).