Główny inspektorat ochrony środowiska
Usunięcie awarii na stacji w Polanicy -Zdroju

Informujemy, że usunięto awarię  na stacji monitoringu jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Wyniki pomiarów  dostępne są już na portalu GIOŚ "Jakość powietrza"  (http://powietrze.gios.gov.pl/)