Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu na stacji we Wrocławiu

Informujemy, że z powodu awarii analizatora benzenu na stacji zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego, wyniki pomiarów nie są dostępne na stronie internetowej .

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.