Główny inspektorat ochrony środowiska
Usunięcie awarii na stacji pomiarowej przy al. Wiśniowej we Wrocławiu

Informujemy, że usunięto awarię  na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy al. Wiśniowej we Wrocławiu.

Wyniki pomiarów pomiarów są już dostępne na portalu GIOŚ "Jakość powietrza"  (http://powietrze.gios.gov.pl/).