Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów jakości powietrza na stacji w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego

Informujemy, że usunięto awarię  na stacji monitoringu jakości powietrza w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego.

Wyniki pomiarów pomiarów są dostępne na portalu GIOŚ "Jakość powietrza"  (http://powietrze.gios.gov.pl/).