Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary benzenu na  stacji monitoringu jakości powietrza w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)