Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora PM10 na stacji pomiarowej w Radomsku w dniu 27.08.2023 r.

W dniu 27.08.2023 r. ok. godz. 10.00 nastąpiła awaria analizatora PM10 na automatycznej stacji pomiarowej w Radomsku przy ul. Rolnej 2.

Po usunięciu awarii ww. dane będą znowu dostępne.