Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Zakopanem.

Informujemy, że brak pomiarów NO, NOx, NO2 na stacji w Zakopanem spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.