Główny inspektorat ochrony środowiska
Tablica świetlna z bieżącymi informacjami o jakości powietrza na budynku WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawiesił na swojej siedzibie przy ul. Jagiellońskiej w Katowicach elektroniczną tablicę świetlną, na której prezentowane są m.in. informacje o aktualnym stanie jakości powietrza. Dane pomiarowe i wskazania indeksu jakości powietrza pochodzą ze stacji pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Kossutha.

Na automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha, prowadzony jest pomiar: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), tlenku azotu (NO) oraz ozonu (O3). Prezentację bieżących danych pomiarowych na elektronicznej tablicy umożliwiają usługi API GIOŚ.

Tablica prezentuje dane w godzinach 06:30 - 22:30. Slajd z danymi o jakości powietrza wyświetlany jest przez 25 sekund, naprzemiennie z trzema innymi slajdami dot. prognozy pogody oraz informacjami własnymi WFOŚiGW w Katowicach.