Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych  zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” (poziom docelowy dla ozonu odnosi się do 3-letnich wyników), informuje o:

 - przekroczeniu poziomu docelowego w Żarach przy ul.Szymanowskiego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.