Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Informujemy, że w dniu 06.09.2023 r. wznowiono pomiary tlenków azotu (NO2, NO, NOX) ze stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej.

Bieżące dane pomiarowe znajdują się na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.