Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Informujemy, że w dniu 06.09.2023 została przywrócona ciągłość pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Warszawskiej. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.