Główny inspektorat ochrony środowiska
Kalibracja analizatora PM10/PM2,5 na stacji pomiarowej w Kutnie

W dniu 07.09.2023 r. analizator PM10/PM2,5 na automatycznej stacji pomiarowej w Kutnie przy ul. 1 Maja 7 został przekazany do kalibracji. Wznowienie pomiarów zaplanowane jest na 11.09.2023 r.