Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w Szczecinie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o wystąpieniu w dniu 11.09.2023 r. ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla ozonu (180 µg/m3) w Szczecinie.

Prognoza na dzień 11.09.2023 r. dla stężeń 1-godzinnych ozonu  została przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów i danych meteorologicznych. Ze względu na duże nasłonecznienie i bardzo wysokie temperatury, w dniu dzisiejszym istnieje ryzyko występowania w godzinach popołudniowych wysokich stężeń ozonu powodujących niekorzystne skutki zdrowotne.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.