Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu oraz ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w Szczecinie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o wystąpieniu w dniu 11.09.2023 r. przekroczenia poziomu informowania dla ozonu (180 µg/m3) w Szczecinie.

Prognoza na dzień 11.09.2023 r. dla stężeń jednogodzinnych, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów stężeń, wskazuje również na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego w Szczecinie, ze względu na duże nasłonecznienie i bardzo wysokie temperatury.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.