Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji w Sulęcinie

Informujemy, że na stacji monitoringu jakości powietrza w Sulęcinie pomiary NO2, NO, NOx, O3, pyłu zawieszonego PM10 zostały wznowione od 8 września 2023 roku.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ