Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat RWMŚ w Bydgoszczy z dnia 15.09.2023 r. w sprawie prognozowanej jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim

Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się w kierunku Polski masami powietrza niosącymi ze sobą pył znad Sahary, w dniu 19 września br. może wystąpić epizod podwyższonego stężenia pyłu. Według serwisu CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) najwyższe prognozowane stężenia pyłu pochodzenia saharyjskiego mają wystąpić 19 września br. i będą przesuwać się nad obszarem Polski z zachodu, poprzez centrum, na wschód.

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 9:00 UTC 19 września br., Copernicus Atmosphere Monitoring Service  (https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202309150000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202309190900)

 

Obecnie w województwie kujawsko - pomorskim nie występują wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 µg/m³.

Stężenia 1-godzinne pyłu PM10 dziś o 11:00 (15.09.2023 r.) – portal GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego, a nie jednogodzinnego.

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”, ponadto pod adresem (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution) prezentowane są trzydniowe prognozy jakości powietrza dla obszaru całej Polski, aktualnie w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3).