Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji w Czerniawie

Informujemy, o zakończeniu przerwy w pomiarach na stacji monitoringu jakości powietrza w Czerniawie.

Wyniki pomiarów pomiarów są dostępne na portalu GIOŚ "Jakość powietrza"  (http://powietrze.gios.gov.pl/).